UOB

How To Check UOB SG Branch Code

When you want to set up Interbank GIRO to your UOB bank account, you need to know what is the branch code.

advertisements

How To Check UOB Branch Code?

In order to find the branch code, use the first 3 digits of the account number, and refer to this list.

Example: For account 9102031012, use 910 to retrieve the Branch Code 030. (Account No will remain as 9102031012.)

Bank
Bank Code
Branch Code
Account Number
UOB
7375
030
9102031012

What is UOB Bank Code?

UOB bank code is 7375

What is UOB SWIFT Code?

UOB SWIFT Code: UOVBSGSG

UOB Branch Code List

Account Number
(1st 3 digits of A/c No.)
UOB Branch Code
UOB Branch Name
101
001
UOB Main
102
002
UOB Jalan Sultan
103
003
UOB City Plaza
104
004
UOB Tai Seng
105
005
UOB Rochor
106
006
UOB Novena Square
107
007
UOB Thomson
108
008
UOB Vivo City
109
057
UOB Anson Road
110
010
UOB Thomson
111
057
UOB Anson Road
112
012
UOB Bukit Panjang
113
013
UOB Jurong Point
114
014
UOB City Plaza
115
015
UOB Toa Payoh
116
016
UOB Novena Square
117
017
UOB Coleman
118
018
UOB Scotts
119
019
UOB New Bridge
120
020
UOB Holland
121
057
UOB Anson Road
122
022
UOB Thomson
123
023
UOB Serangoon Garden
124
024
UOB Serangoon Garden
125
025
UOB Parkway Parade
126
059
UOB Upper Bukit Timah
127
027
UOB Bedok
128
028
UOB Ang Mo Kio
129
029
UOB Scotts Square
130
030
UOB Clementi
131
031
UOB Parkway Parade
132
032
UOB City Plaza
133
033
UOB Novena Square
134
034
UOB Clementi
135
035
UOB Boon Lay
136
036
UOB Parkway Parade
137
037
UOB Suntec City
138
038
UOB Tampines
139
039
UOB Northpoint
140
040
UOB Changi Airport
141
041
UOB Bukit Batok Central
142
042
UOB Coleman
143
043
UOB Changi Airport
144
044
UOB Pasir Ris
145
045
UOB Woodlands
146
046
UOB Coleman
147
047
UOB Rochor
148
048
UOB Coleman
150
050
UOB Tiong Bahru Plaza
151
051
UOB Bukit Batok Central
152
052
UOB Suntec City
153
053
UOB Boon Lay
154
054
UOB Bukit Panjang
155
055
UOB Tampines
156
056
UOB Bukit Panjang
157
057
UOB Anson Road
158
058
UOB Jalan Sultan
159
059
UOB Upper Bukit Timah
160
060
UOB Vivo City
162
062
UOB Parkway Parade
163
063
UOB Hougang
164
064
UOB City Plaza
166
066
UOB Bishan
167
067
UOB Bendemeer
168
068
UOB Orchard
169
069
UOB Macpherson
180
080
UOB Main
201
057
UOB Anson Road
202
058
UOB Jalan Sultan
203
059
UOB Upper Bukit Timah
204
058
UOB Jalan Sultan
206
060
UOB Vivo City
207
062
UOB Parkway Parade
208
059
UOB Upper Bukit Timah
209
063
UOB Hougang
210
060
UOB Vivo City
211
064
UOB City Plaza
212
066
UOB Bishan
213
063
UOB Hougang
215
060
UOB Vivo City
216
067
UOB Bendemeer
217
068
UOB Orchard
218
067
UOB Bendemeer
219
069
UOB Macpherson
301 (301-1XX-XXX-X, Passbooks Savings accounts & TD)
046
UOB Coleman
301 (301-3XX-XXX-X, CA & Statement based Savings accounts)
001
UOB Main
302
046
UOB Coleman
303
047
UOB Rochor
304
048
UOB Coleman
307
307
UOB Tiong Bahru Plaza
308
308
UOB Admiralty
309
002
UOB Jalan Sultan
310
004
UOB Tai Seng
311
311
UOB Coleman
312
006
UOB Novena Square
314
007
UOB Thomson
318
057
UOB Anson Road
320
320
UOB Orchard
321
037
UOB Suntec City
324
012
UOB Bukit Panjang
327
327
UOB Ang Mo Kio
328
328
UOB Bedok
330
013
UOB Jurong Point
332
332
UOB Farrer Park
335
014
UOB City Plaza
336
336
UOB JEM
337
064
UOB City Plaza
338
038
UOB Tampines
339
016
UOB Novena Square
340
019
UOB New Bridge
341
020
UOB Holland
343
343
UOB New Bridge
344
024
UOB Serangoon Garden
346
346
UOB Northpoint
347
059
UOB Upper Bukit Timah
348
027
UOB Bedok
349
028
UOB Ang Mo Kio
350
001
UOB Main
351
351
UOB Main
352
001
UOB Main
353
066
UOB Bishan
354
047
UOB Rochor
355
015
UOB Toa Payoh
356
062
UOB Parkway Parade
357
018
UOB Scotts Square
358
446
UOB Northpoint
359
029
UOB Scotts Square
360
030
UOB Clementi
361
031
UOB Parkway Parade
362
032
UOB City Plaza
363
035
UOB Boon Lay
364
036
UOB Parkway Parade
365
037
UOB Suntec City
366
038
UOB Tampines
367
039
UOB Northpoint
368
040
UOB Changi Airport
369
041
UOB Bukit Batok Central
370
044
UOB Pasir Ris
371
045
UOB Woodlands
372
046
UOB Coleman
373
050
UOB Tiong Bahru Plaza
374
057
UOB Anson Road
375
059
UOB Upper Bukit Timah
376
060
UOB Vivo City
377
064
UOB City Plaza
378
063
UOB Hougang
379
067
UOB Bendemeer
380
068
UOB Orchard
381
307
UOB Tiong Bahru Plaza
382
308
UOB Admiralty
383
311
UOB Coleman
384
320
UOB Orchard
385
327
UOB Ang Mo Kio
386
328
UOB Bedok
387
332
UOB Farrer Park
388
336
UOB JEM
389
343
UOB New Bridge
390
351
UOB Main
391
431
UOB Shenton Way
392
432
UOB Jalan Sultan
393
437
UOB Tiong Bahru Plaza
394
441
UOB West Coast
395
447
UOB Serangoon Central
396
448
UOB Hougang MRT
397
001
UOB Main
398
001
UOB Main
399
492
UOB Raffles City
401
431
UOB Shenton Way
402
432
UOB Jalan Sultan
403
432
UOB Jalan Sultan
404
432
UOB Jalan Sultan
405
447
UOB Serangoon Central
406
328
UOB Bedok
407
437
UOB Tiong Bahru Plaza
408
028
UOB Ang Mo Kio
409
328
UOB Bedok
410
336
UOB JEM
411
441
UOB West Coast
412
432
UOB Jalan Sultan
413
447
UOB Serangoon Central
414
441
UOB West Coast
415
336
UOB JEM
416
446
UOB Northpoint
417
447
UOB Serangoon Central
419
001
UOB Main
420
493
UOB Waterway Point
421
494
UOB Raffles City
422
495
UOB Vivo City
423
496
UOB Toa Payoh
424
497
UOB Marina Bay Financial Ctr
425
418
UOB Suntec City
426
068
UOB Orchard
427
001
UOB Main
428
038
UOB Tampines
429
446
UOB Northpoint
430
495
UOB Vivo City
431
431
UOB Shenton Way
432
432
UOB Jalan Sultan
433
001
UOB Main
434
012
UOB Bukit Panjang
435
028
UOB Ang Mo Kio
436
027
UOB Bedok
437
437
UOB Tiong Bahru Plaza
438
019
UOB New Bridge
441
441
UOB West Coast
446
446
UOB Northpoint
447
447
UOB Serangoon Central
448
448
UOB Hougang MRT
450
001
UOB Main
451
001
UOB Main
455
045
UOB Woodlands
456
001
UOB Main
457
015
UOB Toa Payoh
459
001
UOB Main
460
001
UOB Main
461
336
UOB JEM
462
016
UOB Novena Square
463
035
UOB Boon Lay
465
001
UOB Main
466
036
UOB Parkway Parade
467
067
UOB Bendemeer
492
492
UOB Raffles City
493
493
UOB Waterway Point
494
494
UOB Raffles City
495
495
UOB Vivo city
501
046
UOB Coleman
502
046
UOB Coleman
503
046
UOB Coleman
504
046
UOB Coleman
505
046
UOB Coleman
506
046
UOB Coleman
507
046
UOB Coleman
508
046
UOB Coleman
611
001
UOB Main
612
001
UOB Main
613
001
UOB Main
614
001
UOB Main
615
001
UOB Main
616
001
UOB Main
617
001
UOB Main
618
001
UOB Main
619
001
UOB Main
620
001
UOB Main
631
630
UOB Marina Bay Financial Ctr
633
632
UOB Wealth Banking Scotts Square
636
635
UOB Wealth Banking Tampines
638
637
UOB MBFC Privilege
640
639
UOB Wealth Banking Katong
642
641
UOB PBC Serangoon Garden
643
643
UOB Wealth Banking JEM
645
013
UOB Jurong Point
650
643
UOB Wealth Banking JEM
651
651
UOB Private Bank
655
653
UOB Tampines One
657
656
UOB Lot One
658
013
UOB Jurong Point
662
662
UOB PBC Orchard
663
662
UOB PBC Orchard
666
665
UOB PBC Bukit Timah
668
497
UOB Marina Bay Financial Ctr
688
651
UOB Private Bank
701
001
UOB Main
702
332
UOB Farrer Park
703
336
UOB JEM
704
004
UOB Tai Seng
705
432
UOB Jalan Sultan
706
446
UOB Northpoint
707
007
UOB Thomson
708
447
UOB Serangoon Central
709
448
UOB Hougang MRT
710
493
UOB Waterway Point
711
494
UOB Raffles City
712
012
UOB Bukit Panjang
713
013
UOB Jurong Point
714
014
UOB City Plaza
715
015
UOB Toa Payoh
716
016
UOB Novena Square
717
495
UOB Vivo City
718
018
UOB Scotts
719
019
UOB New Bridge
720
020
UOB Holland
721
630
UOB Marina Bay Financial Ctr
722
632
UOB Wealth Banking Scotts Square
723
635
UOB Wealth Banking Tampines
724
024
UOB Serangoon Garden
725
637
UOB MBFC Privilege
726
026
UOB Upper Bukit Timah
727
027
UOB Bedok
728
028
UOB Ang Mo Kio
729
639
UOB Wealth Banking Katong
730
030
UOB Clementi
731
641
UOB PBC Serangoon Garden
732
643
UOB Wealth Banking JEM
733
651
UOB Private Bank
734
662
UOB PBC Orchard
735
035
UOB Boon Lay
736
036
UOB Parkway Parade
737
037
UOB Suntec City
738
038
UOB Tampines
740
040
UOB Changi Airport
741
041
UOB Bukit Batok Central
744
044
UOB Pasir Ris
745
045
UOB Woodlands
746
046
UOB Coleman
747
047
UOB Rochor
750
050
UOB Tiong Bahru Plaza
753
653
UOB Tampines One
757
057
UOB Anson Road
759
059
UOB Upper Bukit Timah
763
063
UOB Hougang
765
665
UOB PBC Bukit Timah
766
066
UOB Bishan
767
067
UOB Bendemeer
768
068
UOB Orchard
769
001
UOB Main
901
001
UOB Main
902
343
UOB New Bridge
903
343
UOB New Bridge
904
332
UOB Farrer Park
905
320
UOB Orchard
906
004
UOB Tai Seng
907
307
UOB Tiong Bahru Plaza
908
308
UOB Admiralty
909
307
UOB Tiong Bahru Plaza
910
030
UOB Clementi
911
311
UOB Coleman
912
032
UOB City Plaza
913
062
UOB Parkway Parade
914
063
UOB Hougang
915
015
UOB Toa Payoh
916
014
UOB City Plaza
917
013
UOB Jurong Point
918
343
UOB New Bridge
919
067
UOB Bendemeer
920
320
UOB Orchard
921
037
UOB Suntec City
922
001
UOB Main
923
007
UOB Thomson
924
311
UOB Coleman
925
050
UOB Tiong Bahru Plaza
926
059
UOB Upper Bukit Timah
927
327
UOB Ang Mo Kio
928
328
UOB Bedok
929
030
UOB Clementi
930
038
UOB Tampines
931
032
UOB City Plaza
932
332
UOB Farrer Park
933
063
UOB Hougang
934
343
UOB New Bridge
935
038
UOB Tampines
936
336
UOB JEM
937
001
UOB Main
938
038
UOB Tampines
942
001
UOB Main
945
035
UOB Boon Lay
946
346
UOB Northpoint
951
001
UOB Main
952
343
UOB New Bridge
953
343
UOB New Bridge
954
332
UOB Farrer Park
955
320
UOB Orchard
956
004
UOB Tai Seng
957
307
UOB Tiong Bahru Plaza
958
308
UOB Admiralty
959
307
UOB Tiong Bahru Plaza
960
030
UOB Clementi
961
311
UOB Coleman
962
032
UOB City Plaza
963
062
UOB Parkway Parade
964
063
UOB Hougang
965
015
UOB Toa Payoh
966
014
UOB City Plaza
967
013
UOB Jurong Point
968
343
UOB New Bridge
969
067
UOB Bendemeer
970
320
UOB Orchard
971
037
UOB Suntec City
972
001
UOB Main
973
007
UOB Thomson
974
311
UOB Coleman
975
050
UOB Tiong Bahru Plaza
976
059
UOB Upper Bukit Timah
977
327
UOB Ang Mo Kio
978
328
UOB Bedok
979
030
UOB Clementi
980
038
UOB Tampines
981
032
UOB City Plaza
982
332
UOB Farrer Park
983
063
UOB Hougang
984
343
UOB New Bridge
985
038
UOB Tampines
986
336
UOB JEM
987
001
UOB Main
988
038
UOB Tampines
989
001
UOB Main
990
001
UOB Main
992
001
UOB Main
993
001
UOB Main
995
035
UOB Boon Lay
996
346
UOB Northpoint

I hope this article helped you find your UOB SG branch code/bank code/SWIFT code easily.

advertisements

Similar Posts